AKCIA ANIMÁTOR 2019

Podujatie sa koná pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica

27. – 29. 9. 2019 Banská Bystrica