24. apríl 2019

Oficiálna návšteva u Banskobystrického biskupa

Dnes, 24. apríla, sme predpoludním boli navštíviť aj otca biskupa. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, nás prijal na biskupskom úrade a rád si vypočul informácie o akcii AABB, ktorá sa bude konať v jeho diecéze. Veľmi sa potešil tomuto podujatiu, a nešetril povzbudzujúcimi slovami. Uistil nás o tom, že si váži prácu saleziánov a všetkých animátorov. Sľúbil nám aj svoju účasť na akcii a samozrejme udelil nám svoje požehnanie.

Vážime si to a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s miestnou cirkvou v Banskobystrickej diecéze.