BIBLICKÝ WORKSHOP: MÁRNOSŤ A RADOSŤ V KNIHE KAZATEĽ MÚDRY KAZATEĽ AKO PESIMISTA ALEBO IRONICKÝ OPTIMISTA?

Vladimír Peregrim, SDB

exegéza a interpretácia knihy Kazateľ

Gabika Baňasová, FMA

kazateľ v saleziánskej spiritualite

Príď sa zastaviť, ponoriť do tajomstva Písma, do knihy Kazateľ a jej posolstva. Spoločne sa zamyslieť a objaviť, čo má hodnotu a prináša radosť a čo je márnosťou. V druhej časti biblického workshopu si povieme viac o tom ako sa táto téma radosti a márnosti reflektuje v saleziánskej charizme. Radosť, veselosť a… 🙂 Tešia sa na teba Gabika Baňasová, FMA a Vlado Peregrim, SDB

11:00 - 12:00

čas

KOSTOL PMP, TATRANSKÁ 38/A

miesto

50

počet miest

info

Pri registrácii vezmi do úvahy aj čas potrebný na presun medzi jednotlivými miestami – Banská Bystrica je dosť veľká 🙂