NAIVNÁ PEDAGOGIKA

Juraj "Šimuraj" Šimkovič

hosť

Spoznaj Naivnú pedagogiku z praxe: jej začiatky sú v DOMKE. Počas tohto workshopu sa dozvieš o Jurajovej ceste od animátora, pedagógoga k spisovateľovi, mentorovi a svojmu podnikaniu v zážitkovej pedagogike. Dozvieš sa ako vznikol pojem Naivná pedagogika a čo to vlastne znamená. Zamyslíš sa nad svojim animátorstvom, odpovieš si na netradičné otázky a verím, že odídeš motivovaný k využívaniu tejto metódy vo svojom živote – v tom animátorskom ale i osobnom. Nakoniec dozvieš sa, ako byť súčasťou Jurajovho projektu v spolupráci s organizáciou DOMKA:)

Po workshope si budeš môcť zakúpiť prvý aj druhý diel z edície kníh Naivná pedagogika z praxe. Viac informácií o knihách si môžeš prečítať na: http://cakumprask.sk/knihy/naivna-pedagogika-z-praxe/

15:30 - 16:30

čas

Aula Ekonomickej Fakulty UMB

miesto

100

počet miest

info

Pri registrácii vezmi do úvahy aj čas potrebný na presun medzi jednotlivými miestami – Banská Bystrica je dosť veľká 🙂