Svätá omša – Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

František Kubovič, sdb

kazateľ

Saleziánska svätosť

Saleziánska svätosť #Svätosť je aj pre teba! – je heslo saleziánskej rodiny na tento kalendárny rok. Každý človek je stvorený pre to, aby sa stal svätým. Ak sa mu to nepodarí, jeho život je jedna tragédia, pretože nenaplnil cieľ a zmysel svojho života – prebývať vo večnosti s Bohom. Don Bosco ponúkol mladým a celému svetu jednoduchý spôsob ako sa stať svätý – saleziánsky štýl svätosti. Veď za 131 rokov od jeho smrti je saleziánska postulatúra registruje 168 osôb, čo je 1,28 svätca na rok.

Ako to dosiahli títo ľudia, ktorí žili na tom istom svete ako my? Dá sa to aj dnes? Pokúsime sa o tom zamyslieť na sv. omši v Banskej Bystrici na AABB o 14:00 hod. vo farskom kostole.

14:00

čas

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

miesto

Saleziánska Svätosť

téma kázne