Svätá omša – Kostol PMP

VLADIMÍR PEREGRIM, sdb

kazateľ

Ak prorok neodhaľuje budúcnosť, ale objasňuje jej zmysel … teda i sám povolaný Pánom za proroka najskôr musí spoznať zmysel svojich dejín … uveriť Slovu Boha, aby potom vedel odovzdať Pánovo slovo… Ako táto téma Starého zákona súvisí s Novým zákonom … a aký súvis môže mať s tvojim životom dnes?

09:30

čas

Kostol PMP (saleziáni)

miesto

Povolanie

téma kázne